วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยาบหัวนา – 550709

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยาบหัวนา

ภาษาไทย : ต. ยาบหัวนา  อ. เวียงสา จ. น่าน

English : Yap Hua Na ,Wiang Sa, Nan

รหัส ตำบล : 550709

รหัส อำเภอ : 5507

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.611

ลองติจูด : 100.471

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.611,100.471,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/