วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยาง – 340903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยาง

ภาษาไทย : ต. ยาง  อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

English : Yang ,Nam Yuen, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340903

รหัส อำเภอ : 3409

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.634

ลองติจูด : 105.011

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.634,105.011,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/