วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยาง – 330304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยาง

ภาษาไทย : ต. ยาง  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Yang ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330304

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.072

ลองติจูด : 104.526

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.072,104.526,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/