วันอาทิตย์, 21 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยาง – 320904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยาง

ภาษาไทย : ต. ยาง  อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์

English : Yang ,Sikhoraphum, Surin

รหัส ตำบล : 320904

รหัส อำเภอ : 3209

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.955

ลองติจูด : 103.856

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.955,103.856,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/