วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางใหญ่ – 340909

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางใหญ่

ภาษาไทย : ต. ยางใหญ่  อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

English : Yang Yai ,Nam Yuen, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340909

รหัส อำเภอ : 3409

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.575

ลองติจูด : 105.094

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.575,105.094,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/