วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางโยภาพ – 341411

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางโยภาพ

ภาษาไทย : ต. ยางโยภาพ  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Yang Yo Phap ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341411

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.593

ลองติจูด : 104.667

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.593,104.667,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/