วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางเปียง – 501802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางเปียง

ภาษาไทย : ต. ยางเปียง  อ. อมก๋อย จ. เชียงใหม่

English : Yang Piang ,Omkoi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501802

รหัส อำเภอ : 5018

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 17.682

ลองติจูด : 98.392

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.682,98.392,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/