วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางเนิ้ง – 501901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางเนิ้ง

ภาษาไทย : ต. ยางเนิ้ง  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : Yang Noeng ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501901

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.707

ลองติจูด : 99.036

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.707,99.036,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/