วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางหล่อ – 390407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางหล่อ

ภาษาไทย : ต. ยางหล่อ  อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู

English : Yang Lo ,Si Bun Rueang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390407

รหัส อำเภอ : 3904

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.062

ลองติจูด : 102.159

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.062,102.159,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/