วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางสีสุราช – 441101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางสีสุราช

ภาษาไทย : ต. ยางสีสุราช  อ. ยางสีสุราช จ. มหาสารคาม

English : Yang Sisurat ,Yang Sisurat, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 441101

รหัส อำเภอ : 4411

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.677

ลองติจูด : 103.093

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.677,103.093,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/