วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางสักกระโพหลุ่ม – 341407

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางสักกระโพหลุ่ม

ภาษาไทย : ต. ยางสักกระโพหลุ่ม  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Yang Sak Krapho Lum ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341407

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.449

ลองติจูด : 104.811

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.449,104.811,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/