วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางน้อย – 440302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางน้อย

ภาษาไทย : ต. ยางน้อย  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Yang Noi ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440302

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.301

ลองติจูด : 103.098

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.301,103.098,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/