วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางท่าแจ้ง – 440313

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางท่าแจ้ง

ภาษาไทย : ต. ยางท่าแจ้ง  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Yang Tha Chaeng ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440313

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.315

ลองติจูด : 103.036

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.315,103.036,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/