วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางชุมใหญ่ – 330207

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางชุมใหญ่

ภาษาไทย : ต. ยางชุมใหญ่  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Yang Chum Yai ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330207

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.212

ลองติจูด : 104.413

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.212,104.413,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/