วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางชุมน้อย – 330201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางชุมน้อย

ภาษาไทย : ต. ยางชุมน้อย  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Yang Chum Noi ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330201

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.260

ลองติจูด : 104.401

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.260,104.401,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/