วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางคำ – 400404

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางคำ

ภาษาไทย : ต. ยางคำ  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Yang Kham ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400404

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.398

ลองติจูด : 102.515

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.398,102.515,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/