วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยางคราม – 502403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยางคราม

ภาษาไทย : ต. ยางคราม  อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่

English : Yang Khram ,Doi Lo, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 502403

รหัส อำเภอ : 5024

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.560

ลองติจูด : 98.782

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.560,98.782,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/