วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยั้งเมิน – 500805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยั้งเมิน

ภาษาไทย : ต. ยั้งเมิน  อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่

English : Yung Moen ,Samoeng, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500805

รหัส อำเภอ : 5008

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.001

ลองติจูด : 98.464

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.001,98.464,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/