วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยะวึก – 320205

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยะวึก

ภาษาไทย : ต. ยะวึก  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Yawuek ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320205

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.359

ลองติจูด : 103.230

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.359,103.230,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/