วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยอด – 551303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยอด

ภาษาไทย : ต. ยอด  อ. สองแคว จ. น่าน

English : Yot ,Song Khwae, Nan

รหัส ตำบล : 551303

รหัส อำเภอ : 5513

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.384

ลองติจูด : 100.567

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.384,100.567,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/