วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ยม – 550604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ยม

ภาษาไทย : ต. ยม  อ. ท่าวังผา จ. น่าน

English : Yom ,Tha Wang Pha, Nan

รหัส ตำบล : 550604

รหัส อำเภอ : 5506

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.061

ลองติจูด : 100.926

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.061,100.926,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/