วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงใหญ่ – 342102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงใหญ่

ภาษาไทย : ต. ม่วงใหญ่  อ. โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี

English : Muang Yai ,Pho Sai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342102

รหัส อำเภอ : 3421

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.860

ลองติจูด : 105.273

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.860,105.273,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/