วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงหวาน – 400706

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงหวาน

ภาษาไทย : ต. ม่วงหวาน  อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น

English : Muang Wan ,Nam Phong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400706

รหัส อำเภอ : 4007

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.646

ลองติจูด : 102.779

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.646,102.779,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/