วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงหวาน – 190508

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงหวาน

ภาษาไทย : ต. ม่วงหวาน  อ. หนองแซง จ. สระบุรี

English : Muang Wan ,Nong Saeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190508

รหัส อำเภอ : 1905

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.476

ลองติจูด : 100.836

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.476,100.836,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/