วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงสามสิบ – 341401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงสามสิบ

ภาษาไทย : ต. ม่วงสามสิบ  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Muang Sam Sip ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341401

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.515

ลองติจูด : 104.730

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.515,104.730,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/