วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงน้อย – 510604

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงน้อย

ภาษาไทย : ต. ม่วงน้อย  อ. ป่าซาง จ. ลำพูน

English : Muang Noi ,Pa Sang, Lamphun

รหัส ตำบล : 510604

รหัส อำเภอ : 5106

รหัส จังหวัด  : 51

ละติจูด : 18.479

ลองติจูด : 98.941

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.479,98.941,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/