วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงนา – 461704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงนา

ภาษาไทย : ต. ม่วงนา  อ. ดอนจาน จ. กาฬสินธุ์

English : Muang Na ,Don Chan, Kalasin

รหัส ตำบล : 461704

รหัส อำเภอ : 4617

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.475

ลองติจูด : 103.639

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.475,103.639,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/