วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงตึ๊ด – 551401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงตึ๊ด

ภาษาไทย : ต. ม่วงตึ๊ด  อ. ภูเพียง จ. น่าน

English : Muang Tuet ,Phu Phiang, Nan

รหัส ตำบล : 551401

รหัส อำเภอ : 5514

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.756

ลองติจูด : 100.816

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.756,100.816,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/