วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงงาม – 191009

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ม่วงงาม

ภาษาไทย : ต. ม่วงงาม  อ. เสาไห้ จ. สระบุรี

English : Muang Ngam ,Sao Hai, Saraburi

รหัส ตำบล : 191009

รหัส อำเภอ : 1910

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.544

ลองติจูด : 100.807

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.544,100.807,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/