วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มืดกา – 501703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มืดกา

ภาษาไทย : ต. มืดกา  อ. ดอยเต่า จ. เชียงใหม่

English : Muet Ka ,Doi Tao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501703

รหัส อำเภอ : 5017

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 17.873

ลองติจูด : 98.593

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.873,98.593,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/