วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มิตรภาพ – 440203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มิตรภาพ

ภาษาไทย : ต. มิตรภาพ  อ. แกดำ จ. มหาสารคาม

English : Mittraphap ,Kae Dam, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440203

รหัส อำเภอ : 4402

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.090

ลองติจูด : 103.387

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.090,103.387,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/