วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มิตรภาพ – 302009

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มิตรภาพ

ภาษาไทย : ต. มิตรภาพ  อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา

English : Mittraphap ,Si Khio, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302009

รหัส อำเภอ : 3020

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.797

ลองติจูด : 101.685

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.797,101.685,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/