วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มิตรภาพ – 191102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มิตรภาพ

ภาษาไทย : ต. มิตรภาพ  อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

English : Mittraphap ,Muak Lek, Saraburi

รหัส ตำบล : 191102

รหัส อำเภอ : 1911

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.474

ลองติจูด : 101.213

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.474,101.213,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/