วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบไพ – 220208

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบไพ

ภาษาไทย : ต. มาบไพ  อ. ขลุง จ. จันทบุรี

English : Map Phai ,Khlung, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220208

รหัส อำเภอ : 2202

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.598

ลองติจูด : 102.258

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.598,102.258,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/