วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบไผ่ – 200203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบไผ่

ภาษาไทย : ต. มาบไผ่  อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี

English : Map Phai ,Ban Bueng, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200203

รหัส อำเภอ : 2002

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.359

ลองติจูด : 101.093

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.359,101.093,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/