วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบโป่ง – 200503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบโป่ง

ภาษาไทย : ต. มาบโป่ง  อ. พานทอง จ. ชลบุรี

English : Map Pong ,Phan Thong, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200503

รหัส อำเภอ : 2005

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.431

ลองติจูด : 101.121

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.431,101.121,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/