วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบยางพร – 210605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบยางพร

ภาษาไทย : ต. มาบยางพร  อ. ปลวกแดง จ. ระยอง

English : Map Yang Phon ,Pluak Daeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210605

รหัส อำเภอ : 2106

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.970

ลองติจูด : 101.136

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.970,101.136,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/