วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบตะโกเอน – 300206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบตะโกเอน

ภาษาไทย : ต. มาบตะโกเอน  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Map Tako En ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300206

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.570

ลองติจูด : 102.385

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.570,102.385,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/