วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบข่า – 210802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบข่า

ภาษาไทย : ต. มาบข่า  อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง

English : Map Kha ,Nikhom Phatthana, Rayong

รหัส ตำบล : 210802

รหัส อำเภอ : 2108

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.782

ลองติจูด : 101.193

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.782,101.193,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/