วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มาบกราด – 302802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มาบกราด

ภาษาไทย : ต. มาบกราด  อ. พระทองคำ จ. นครราชสีมา

English : Map Krat ,Phra Thong Kham, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302802

รหัส อำเภอ : 3028

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.369

ลองติจูด : 101.926

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.369,101.926,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/