วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มะค่า – 300914

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มะค่า

ภาษาไทย : ต. มะค่า  อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา

English : Makha ,Non Thai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300914

รหัส อำเภอ : 3009

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.265

ลองติจูด : 102.098

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.265,102.098,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/