วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มะขุนหวาน – 501215

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มะขุนหวาน

ภาษาไทย : ต. มะขุนหวาน  อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

English : Makhun Wan ,San Pa Tong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501215

รหัส อำเภอ : 5012

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.574

ลองติจูด : 98.907

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.574,98.907,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/