วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มะขาม – 220501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มะขาม

ภาษาไทย : ต. มะขาม  อ. มะขาม จ. จันทบุรี

English : Makham ,Makham, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220501

รหัส อำเภอ : 2205

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.677

ลองติจูด : 102.187

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.677,102.187,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/