วันเสาร์, 2 มีนาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มะขามเฒ่า – 180302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มะขามเฒ่า

ภาษาไทย : ต. มะขามเฒ่า  อ. วัดสิงห์ จ. ชัยนาท

English : Makham Thao ,Wat Sing, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180302

รหัส อำเภอ : 1803

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.227

ลองติจูด : 100.040

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.227,100.040,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/