วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มะขามหลวง – 501204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มะขามหลวง

ภาษาไทย : ต. มะขามหลวง  อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่

English : Makham Luang ,San Pa Tong, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501204

รหัส อำเภอ : 5012

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.601

ลองติจูด : 98.907

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.601,98.907,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/