วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มหาชัย – 480206

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มหาชัย

ภาษาไทย : ต. มหาชัย  อ. ปลาปาก จ. นครพนม

English : Mahachai ,Pla Pak, Nakhon Phanom

รหัส ตำบล : 480206

รหัส อำเภอ : 4802

รหัส จังหวัด  : 48

ละติจูด : 17.247

ลองติจูด : 104.492

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.247,104.492,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/