วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. มวกเหล็ก – 191101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. มวกเหล็ก

ภาษาไทย : ต. มวกเหล็ก  อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

English : Muak Lek ,Muak Lek, Saraburi

รหัส ตำบล : 191101

รหัส อำเภอ : 1911

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.705

ลองติจูด : 101.151

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.705,101.151,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/