วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูเหล็ก – 401011

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูเหล็ก

ภาษาไทย : ต. ภูเหล็ก  อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น

English : Phu Lek ,Ban Phai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401011

รหัส อำเภอ : 4010

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.115

ลองติจูด : 102.828

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.115,102.828,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/