วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูเวียง – 401617

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูเวียง

ภาษาไทย : ต. ภูเวียง  อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น

English : Phu Wiang ,Phu Wiang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401617

รหัส อำเภอ : 4016

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.679

ลองติจูด : 102.364

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.679,102.364,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/