วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ภูเงิน – 330412

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ภูเงิน

ภาษาไทย : ต. ภูเงิน  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Phu Ngoen ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330412

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.745

ลองติจูด : 104.571

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.745,104.571,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/